Hekiminizi Tanıyın

 

Adı Soyadı:  M. Fatih YAZICI

Unvanı: Dr.

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı
Lisans Veteriner Fakültesi Erciyes Üniversitesi 2007
Doktora Cerrahi Anabilim Dalı Adnan Menderes Üniversitesi 2013

Doktora Tezi

“Köpeklerde Juvenil Pubic Symphisiodesis (JPS) Operasyonundan Sonra Kalça Eklemininde Meydana Gelen Değişikliklerin Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi”

Projelerde Yaptığı Görevler :

“Köpeklerde Juvenil Pubic Symphisiodesis (JPS) Operasyonundan Sonra Kalça Eklemininde Meydana Gelen Değişikliklerin Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi” Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Projeleri Koordinasyon Birimi. (BAP Projesi 2013 Araştırmacı).

“Distal Metakarpus Kırıklarının Kilitli Plak ile Sağaltımı” (Tübitak Projesi 2010-2011 Araştırmacı)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

The treatment of distal metacarpus fracture with locking compression plate in calves Turkish Journal of Veterinary And Animal Sciences, 2016.
Ankyloblepharon-ectodermal dysplasia-cleft lip/palate (AEC)-like syndrome in a Holstein calf” Revue de Médecine Vétérinaire, 2012.

 

Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Rat Gelişiminde Rolü Olan Nöronal Faktörlerin Gen Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi, 9 / 2014, 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul

Köpeklerde Kalça Çıkıklarının Modifiye Margaret Terrance Yöntemi ile Sağaltımı
(2008) 11. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Poster Bildirileri :

The treatment with locking compression plate of fracture of distal metacarpus in Calves.
32. World Veterinary Congress
Gastroözefajial Reflü Hastalığının Tedavisinde Yeni Bir Deneysel İnvaziv Model; Alt Özefagus Sfinkterine Endoskopik Kök Hücre İmplantasyonu. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya

Develerde Ramus Mandibula Kırıklarının Serklaj Teli İle Sağaltımı: 7 Olgu
14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Bir Buzağıda Gözlenen Mandibula Kırığı ve Dil Kesiği Olgusu
12. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Buzağıların Genel Değerlendirilmesi:1410 olgu (2005-2013)
14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi
Katkıda Bulunduğu Kurslar:

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu (Adnan Menderes Üniversitesi – 02.2010) Deney Hayvanları Kullanım Kursu’nda eğitici olarak rol aldı. (Teşekkür belgesi mevcut.)

Temel Mikrocerrahi Kursu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2014 (Katkılarından dolayı takdir belgesi mevcut.)
Verdiği Seminerler:
“Köpeklerde Kalça Displazisinin Bilgisayarlı Tomografi ile Muayenesi” Adnan Menderes Üniversitesi (2009)
“Köpeklerin Sistemik Enfeksiyonlarında Göz Lezyonları” Adnan Menderes Üniversitesi (2008)